Všetky kategórie
Novinky

Úvod do princípu fungovania a výhod lítiovej železnej batérie

Čas: 2023-03-23 Počet zobrazení: 49

Čo je to lítium-železná batéria? Úvod do princípu fungovania a výhod lítiovej železnej batérie

Lítiová železná batéria je druh batérie z rodiny lítiových batérií. Jeho úplný názov je lítium-železofosfátová lítium-iónová batéria. Materiál katódy je hlavne fosforečnan lítno-železitý. Pretože jeho výkon je vhodný najmä pre napájacie aplikácie, nazýva sa aj „lítium-železná napájacia batéria“. (ďalej len „lítium-železná batéria“)

Pracovný princíp lítium-železnej batérie (LiFePO4)

Vnútorná štruktúra LiFePO4 batérie: Ako kladný pól batérie je použitý LiFePO4 s olivínovou štruktúrou vľavo, ktorý je spojený hliníkovou fóliou a kladným pólom batérie. V strede je polymérová membrána, ktorá oddeľuje kladný pól od záporného pólu. Lítium-iónový Li+ však môže prejsť, ale elektronický e - nie. Vpravo je záporný pól batérie zložený z uhlíka (grafitu), ktorý je spojený medenou fóliou a záporný pól batérie. Elektrolyt batérie je medzi horným a spodným koncom batérie a batéria je utesnená kovovým plášťom.

Keď je batéria LiFePO4 nabitá, lítium-iónový Li+ v kladnej elektróde migruje na zápornú elektródu cez polymérovú membránu; Počas procesu vybíjania migruje lítium-ión Li+ v zápornej elektróde na kladnú elektródu cez membránu. Lítium-iónová batéria je pomenovaná podľa migrácie lítiových iónov počas nabíjania a vybíjania.

Hlavný výkon batérie LiFePO4

Menovité napätie LiFePO4 batérie je 3.2 V, koncové nabíjacie napätie je 3.6 V a koncové vybíjacie napätie je 2.0 V. Vzhľadom na rozdielnu kvalitu a spracovanie materiálov kladných a záporných elektród a materiálov elektrolytov používaných rôznymi výrobcami, ich výkon bude trochu iný. Napríklad kapacita batérie toho istého modelu (štandardná batéria v rovnakom balení) je značne odlišná (10%~20%).

Výhody lítium-železnej batérie

V porovnaní s tradičnými olovenými batériami majú lítium-iónové batérie významné výhody v pracovnom napätí, hustote energie, životnosti cyklu atď. V porovnaní s tradičnou olovenou batériou majú tieto výhody: vysoká hustota energie, silná bezpečnosť, dobrá vysoký teplotný výkon, vysoký výkon, dlhá životnosť, nízka hmotnosť, úspora nákladov na posilnenie strojovne, malá veľkosť, dlhá životnosť batérie, dobrá bezpečnosť atď.

Horúce kategórie